سامانه آنلاین زمانبندی پوشا (یک هفته)

pousha_deadline_week

امکانات


  • ترسیم ساختار درختی فعالیت ها و ایجاد WBS از پروژه
  • تهیه نمودار گانت چارت شمسی
  • پیش بینی اولیه منابع
  • تهیه BASE LINE
  • ارتباط دو طرفه (ورودی و خروجی) با نرم افزار MSPROJECT
logo-samandehi