سامانه آنالیز آنلاین پوشا (یک ماهه)

pousha_analyse_month

امکانات


  • انجام آنالیز پروژه ها برمبنای قیمت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • دستیابی به قیمت روز پروژه ها
  • امکان تغییر نرخ عوامل و اعمال رشد میانگین
  • تهیه گزارشات جداول ۱ تا ۵ و الف و ب و پ
  • تهیه اسناد مناقصه پروژه
logo-samandehi