سیستم مدیریت پروژه پوشا (یک هفته)

pousha_week

امکانات


  • امکان ایجاد متره
  • امکان تهیه برآورد
  • امکان تهیه صورت جلسات و صورت وضعیت ها و رسیدگی و نظارت آنلاین
  • انجام محاسبات اتوماتیک حمل مصالح
  • محاسبات خودکار تعدیل
  • آنالیز قیمت پروژه و تهیه اسناد مناقصه
  • دریافت انواع گزارشات برمبنای بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
logo-samandehi