house-5.png

سامانه مدیریت ساخت و ساز

 شناخت یکایک منابع مورد نیاز جهت ساخت پروژه و اولویت آنها نسبت به یکدیگر و استفاده بهینه از آنها ، موجب دستیابی کامل به هدف ها و آرمان های تعیین شده ، تسریع حرکت فرایند توسعه خواهد شد.

نرم افزار مدیریت ساخت با دسته بندی تمامی فرآیندهای لازم جهت اجرای پروژه های عمرانی از پایین ترین سطوح کاری نظیر خاکبرداری و تسطیح زمین تا مراحل بالایی ساخت مانند تعبیه تاسیسات،گچکاری،نصب درب و پنجره و... و پیاده سازی روند رسیدگی نظارت و اجرای فرایندهای یاد شده بوسیله سیستم های مدون و منظم برنامه ریزی و کنترل پروژه و همچنین مدیریت پروژه با کمک ابزارهایی نظیر گردش کاری (Work Flow)، تقسیم وظایف، تخصیص نیرو و اعتبار، تشکیل دپارتمان و گروه و... سعی دارد تا روند ساخت یک پروژه عمرانی را مدیریت نماید.

logo-samandehi