دفتر مرکزی : یزد - خیابان سلمان جنوبی - کوچه ششم سلمان (رهبر) - پلاک ۳۹ - طبقه دوم - واحد ۲
۳۶۲۹۰۷۶۶-۷ (۰۳۵)
۳۶۲۹۲۷۷۰ (۰۳۵)
۸۹۱۵۷۳۵۳۳۱
info@niyamco.com

دفتر پارک علم وفناوری: یزد -خیابان مطهری-پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات- واحد
۳۷۲۸۲۳۵۱-۲ (۰۳۵)
۰۹۱۲۹۲۴۰۱۹۳

دفتر شیراز: بلوار گلستان - خیابان استاد شهریار - کوچه هشتم - پلاک ۱۶ - طبقه ۳ - واحد ۵
۰۹۱۲۹۲۴۰۱۹۳